cake

วันอิเซตัน

posted on 12 Oct 2006 00:58 by undenty in Life-Style

伊勢丹 อิเซตัน เป็นห้างจากญี่ปุ่น

伊勢丹 อิเซตัน มีสาขาที่ประเทศญี่ปุ่น 11 สาขา

伊勢丹 อิเซตัน มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886

伊勢丹 อิเซตัน มีสาขาต่างประเทศอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ไทย มาเลเซีย จีน ไต้หวัน ฟิลิปินส์ สิงคโปร์

伊勢丹 อิเซตัน มีสาขาใหญ่อยู่ที่ชินจุกุ

伊勢丹 อิเซตัน ในประเทศไทยมีอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ลพลาซ่า

伊勢丹 อิเซตัน เป็นห้างที่มีของนำเข้าจากญี่ปุ่นจำนวนมาก

伊勢丹 อิเซตัน ประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่น แม้จะอยู่ในไทย

伊勢丹 อิเซตัน มีร้าน Kinokuniya ซึ่งเป็นร้านหนังสือขนาดมหึมาของประเทศญี่ปุ่น ในไทยมีหนังสือขายมากถึง 3 ภาษา

伊勢丹 อิเซตัน คนไทยก็มี

伊勢丹 อิเซตัน คนญี่ปุ่นก็เยอะ

伊勢丹 อิเซตัน มีร้านเค้ก Buffet ร้านนึงชื่อ Sun moulin ราคา 99 บาทน่ากินมาก ๆ

伊勢丹 อิเซตัน ที่ตั้งใจไปกินเค้กในวันนี้ ฝนตกลงมา เดินฝ่าลมฝนไป

伊勢丹 อิเซตัน ถึงแล้ว

伊勢丹 อิเซตัน ปิด...

伊勢丹 อิเซตัน มีป้ายเล็ก ๆ อยู่หน้าทางเข้า บอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดประจำปีของพนักงาน จึงปิดบริการ...

伊勢丹 อิเซตัน เช็ดโ้้ด้ ห้างปิด

ปล.อดกินเค้ก ไปกินอากิโยชิแทน ไกลกว่าเดิมอีก ไปถึงบ่ายโมงห้าสิบ วันธรรมดาปิดบ่ายสอง แป่ว...

ยกให้วันนี้เป็นวันอิเซตันเลย ในฐานะที่มันปิด