Article

เวลาของตัวเอง

posted on 26 Oct 2007 02:21 by undenty in Article
คนส่วนใหญ่มักจะปล่อยเวลาของตัวเองให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นมากกว่าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเอาใจใส่คนอื่นจนลืมเอาใจใส่ตัวเอง เป็นห่วงคนอื่นจนลืมเป็นห่วงตัวเอง รักษาเวลาให้คนอื่นจนลืมรักษาเวลาของตัวเอง มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ โดยปล่อยเวลาให้หมดไปต่อหน้าต่อตา โดยที่ไม่เห็นคุณค่าของเวลาเลยแม้แต่น้อย

edit @ 29 Oct 2007 00:30:41 by undenty

การกินซูชิที่ถูกต้อง

posted on 13 Jan 2007 02:01 by undenty in Article
โอ..เห็นภาพมาก ๆ เข้าใจได้ง่ายจริง ๆ